Sälj-, ledarskaps- & personlig utveckling


Vi erbjuder enstaka föreläsningar, längre utbildningar och coachning, enskilt eller i grupp, inom sälj-, ledarskaps- och personlig utveckling, allt utformat efter Era behov, önskemål och möjligheter.


Genom att kombinera sälj och marknadsföring maximerar Ni era chanser att lyckas på smartaste och mest kostnadseffektiva sätt.

Grafisk formgivning & trycksaksproduktion


Vi erbjuder strategisk marknadsföringsplanering i form av marknads- och kommunikationsplaner. Vi kan också erbjuda att sätta dessa strategiska planer i verket genom taktiska marknadsföringsåtgärder i alla dess former som Ni behöver för att synas, utvecklas och växa.


Vi har god erfarenhet av att arbeta fram nya varumärken men också att förvalta redan befintliga, välkända och inarbetade sådana.